Finančná Hitparáda logo
Zadajte údaje z vášho úveru
Výsledok výpočtu
Pri realizovaní mimoriadnej splátky sa môžete rozhodnúť pre dve riešenia:

  Ponechať výšku mesačnej splátky a úver splatiť skôr.
Na celkovom preplatení úveru ušetríte: {{ usporaPreplatenostiPriPonechaniVyskyPlatby }} €
Dlh splatíte skôr o: {{ priPonechaniVyskySplatkySaDlhSplatiSkor }} splátok


   Znížiť mesačnú splátku, čím si znížite mesačný výdavok.
Na celkovom preplatení úveru ušetríte: {{ usporaPreplatenostiPriZnizeniMesacnejSplatky }} €
Vaša znížená mesačná splátka bude: {{ mesacnaPlatbaPoMimoriadnejSplatkePriPovodnejSplatnosti }} €, aktuálna {{ aktualna_anuita }} €


Naša rada k mimoriadnej splátke:
Ak splátka tvorí zanedbateľný podiel na rodinnom rozpočte a zároveň rodina vytvára úspory, je vhodnejšie znížiť preplatenosť. Ak je rodinný rozpočet napnutý, je lepšie uprednostnenie zníženia splátky. Vzniknutý rozdiel však treba odkladať a použiť ho v budúcnosti na ďalšiu mimoriadnu splátku.
Graf pôvodnej / zníženej mesačnej splátky po realizovaní mimoriadnej splátky


* graf zobrazuje vývoj pomeru istiny a úrokov mesačnej splátky.
zaplatené istina
zaplatený úrok

Mimoriadna splátka

Mimoriadnou splátkou sa zníži dlh. Dlžníkovi sa tak v podstate ponúkajú dve alternatívy: zotrvať pri rovnakej výške mesačnej splátky, čím sa dlhu zbaví skôr, alebo ostane pri pôvodnom dátume splatnosti, čím si zníži mesačný výdavok. Ponechanie výšky splátky zníži preplatenosť, no rodinný rozpočet si vydýchne až po skončení splatnosti. Pri poklese splátky sa povolí uzda rozpočtu, pričom dlh bude jeho majiteľov strašiť rovnako dlhý čas. Rozhodovanie sa o tej či onej možnosti sa dá v šiestich bankách. Ostatné banky klientovi na výber nedajú a automaticky znížia mesačnú splátku.

Poplatky za realizáciu mimoriadnej splátky

Poplatky spojené s mimoriadnou splátkou spotrebného úveru upravuje legislatíva. Sú zadarmo, pokiaľ sa v danom roku nezaplatí spolu s riadnymi splátkami viac ako 10 000 eur. V opačnom prípade môže byť poplatok najviac 1 % a v poslednom roku splácania je jeho výška obmedzená na najviac 0,5 %. Výnimku tvoria úvery, ktoré boli načerpané pri predošlej legislatíve (úvery poskytnuté do cca júna roku 2010).


Pozor na administratívu

Mimoriadnu splátku by ste nemali posielať v ľubovoľnej výške a ľubovoľnom čase, teda okrem jednej banky. Niektoré banky majú jasné pravidlá a postupy. Niekde treba zájsť osobne na pobočku a podať žiadosť. Osobné podávanie žiadosti sa z pohľadu klienta dá vnímať ako zbytočné skomplikovanie procesu a teda odrádzanie od znižovania dlhu.


Porovnanie podmienok všetkých bánk pri realizácii mimoriadnej splátky

Banka Produkt Poplatok za mimoriadnu splátku* Postup zaplatenia mimoriadnej splátky Zmena splátky / splatnosti Poplatok za úpravu splátkového plánu
Raiffeisen PÔŽIČKA 0,00% podať žiadosť, mimoriadna splátka bude deň po riadnej splátke zníženie mesačnej splátky 0 eur
mbank mPôžička PLUS 0,00% online vyplniť žiadosť (nesmie sa vykonať v dni riadnej splátky) zníženie mesačnej splátky 20 eur
slsp Spotrebný úver na čokoľvek 0,00% osobne podať žiadosť na výber 39 eur
Poštová banka Dobrá pôžička 0,00% vypísať žiadosť na výber skrátenie 40 eur
prima banka Pôžička od 0 % do 1 % podať žiadosť 30 dní pred vykonaním splátky zníženie mesačnej splátky 40 eur
csob Spotrebný úver od 0 % do 1 % podať žiadosť a určiť dátum mimoriadnej splátky zníženie mesačnej splátky 40 eur
sberbank mojaPÔŽIČKA od 0,5 % do 1 % osobne podať žiadosť zníženie mesačnej splátky 55 eur
vub Flexipôžička na čokoľvek od 0 % do 3 % podať žiadosť, systém vygeneruje dátum splátky na výber 40 eur
unicredit PRESTO ÚVER od 0 % do 4 % osobne vyplatiť zníženie mesačnej splátky nie je možné
tatra banka BEZÚČELOVÝ ÚVER CLASSIC od 0 % do 4 % podať žiadosť, do 20 dní vykonať splátku na výber predĺženie - 0 eur
otp otp EXPRES úver od 0 % do 5 %
(min. 166 eur)
osobne podať žiadosť 15 dní vopred na výber 149 eur
* poplatky vyššie ako 1 % sa vzťahujú na úvery načerpané do júna 2010
(Zdroj: FinančnáHitparáda.sk podľa cenníkov a infoliniek bánk a www.NBS.sk)